Så ska sta­den byg­gas tätt

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Att Var­berg ska bli en tät stad är be­stämt se­dan länge. Men hur ska det ske? Ef­ter flera års arbete finns det nu ett fär­digt för­slag till­för tät­nings­stra­te­gi. Tor­gen på Håsten och i Bre­a­red är två om­rå­den som fö­reslås ex­plo­a­te­ras hår­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.