Du är in­te en­sam

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Ser ni de vi­ta lin­jer­na?” (12/4).

MIL­JÖ. Du är lång ifrån en­sam att kän­na till chemtrails, det är vi många som gör, fast de fles­ta är gans­ka tys­ta om sin kun­skap.

Det har fors­kats myc­ket och länge om chemtrails, och jag kan re­kom­men­de­ra att tit­ta på Ela­na Fre­e­lands forsk­ning, el­ler den fö­re det­ta Klm-pi­lo­ten Wil­lem Fel­der­hof samt Harald Kautz Vel­las.

Mar­kus Olofs­son

Bild: JO­HAN NILSSON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.