Last­bilskrock ska­pa­de långa kö­er på E6:an

Hallands Nyheter - - Varberg -

TVÅÅKER: Två last­bi­lar kör­de in i varand­ra på E6 i höjd med Tvååker på tis­dags­för­mid­da­gen. Olyc­kan ska­pa­de länge to­tal­stopp i sö­der­gå­en­de rikt­ning på mo­tor­vä­gen.

Det är oklart vad som or­sa­kat olyc­kan och om det är någ­ra per­sonska­dor på chauf­fö­rer­na.

– Vi har in­te fått in att nå­gon ska ha ska­dat sig, men folk ska va­ra choc­ka­de, sä­ger Ann-christin Löfstrand, vakt­ha­van­de be­fäl.

Först strax in­nan tolv öpp­na­des ett kör­fält upp och tra­fik kun­de lång­samt pas­se­ra olycks­plat­sen. Vid 14-ti­den var for­do­nen bär­ga­de från plat­sen och det var åter full fram­kom­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.