NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Gö­len 3, Tra­ne­bergs­ga­tan 43, Var­berg. Säl­ja­re: Bengt Ge­org Arn­doff Kristi­ans­son. Kö­pa­re: Gun­vor Bir­git­ta Kristi­ans­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 100 000 (2015) kro­nor.

Gri­me­tons-tor­storp 15:15, Gri­mulfs Väg 4, Gri­me­ton. Säl­ja­re: Ru­ne­vads han­dels­bo­lag. Kö­pa­re: Niko­la Drin­cic och Ma­ri­ja Cvijo­vic. Kö­pe­sum­ma: 220 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 203 000 (2015) kro­nor.

At­le 2 , Träd­lyc­ke­vä­gen 3, Var­berg (flera adresser finns). Säl­ja­re: Lin­de­tur AB. Kö­pa­re: Bostads­rätts­för­e­ning­en At­le 2. Kö­pe­sum­ma: 10 700 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 27 000 000 (2016) kro­nor.

Tor­pa 10:22, Gläs­hu­le­vä­gen 3, Var­berg. Säl­ja­re: Fred Mag­nus Wil­helms­son. Kö­pa­re: Ani­ta Lis­beth Kristi­na San­dquist och Jo­han Fredrik San­dquist. Kö­pe­sum­ma: 2 900 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 250 000 (2015) kro­nor.

Pop­peln 9, Pop­pel­vä­gen 17, Var­berg. Säl­ja­re: Mart­hin Bern­th De­ran­der och Ma­ri­an­ne Gull-marie Me­jer­vik. Kö­pa­re: Per Åke Grön­berg och Ca­mil­la Eli­sa­beth Larsson. Kö­pe­sum­ma: 3 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 939 000 (2015) kro­nor.

La­du­går­den 1, Va­la­gårds­ga­tan 3, Var­berg. Säl­ja­re: Malin Eli­sa­beth Karls­son och Alf Ing­var Jör­gen Karls­son. Kö­pa­re: Ag­ni­esz­ka Edy­ta Bartczak och Ar­ka­di­usz Jan Bartczak. Kö­pe­sum­ma: 5 620 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 926 000 (2015) kro­nor.

Tur­ko­sen 5, Tur­kos­ga­tan 6, Var­berg. Säl­ja­re: Ca­rin Mar­ga­re­ta Wa­lin och Bern­th Ola Wa­lin. Kö­pa­re: Lars Jo­han Evald och Emma Ka­rin Evald. Kö­pe­sum­ma: 4 675 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 810 000 (2015) kro­nor.

Värö-bac­ka 11:2, Bac­ka 121, Väröbacka. Säl­ja­re: Bengt Gö­ran Lennart Karls­son och Glenn Åke Wil­ly Martins­son. Kö­pa­re: Var­berg Bac­ka 121 AB. Kö­pe­sum­ma: 2 275 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 906 000 (2014) kro­nor.

Maskro­sen 18, Präst­kra­gestigen 10, Var­berg. Säl­ja­re: Sven Hå­kan Fredrik Jons­son. Kö­pa­re: Vas­sa­na Jons­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 125 000 (2015) kro­nor. Duv­trä­det 6, Pärl­rönns­ga­tan 11, Var­berg. Säl­ja­re: Dero­me Hus AB. Kö­pa­re: Ma­ri­ja Sandrén och Da­vid Christian Sandrén. Kö­pe­sum­ma: 1 020 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 537 000 (2015) kro­nor.

Träslöv 9:29, Val­lins­vä­gen 32, Var­berg. Säl­ja­re: Siv Mo­ni­ka Svens­son. Kö­pa­re: Per Gun­nar Svens­son och Lars Pe­ter Svens­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 769 000 (2015) kro­nor.

År­näs 3:54, Nord­mar­ka­vä­gen 59, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Jo­han Ber­til Rei­mer och Anna Eli­sa­beth Törn­blom. Kö­pa­re: Pe­ter Stefan Lou­is Jo­hans­son och Le­na Christi­na Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 2 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 254 000 (2015) kro­nor.

Fas­tarp 7:2, Bos­gårds­vä­gen 14, Tvååker. Säl­ja­re: Maj An­ni­ka Christi­na Bengts­son. Kö­pa­re: Ag­nes Isa­bel­la Larsson och Andre­as Lennart Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 2 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 067 000 (2015) kro­nor.

År­näs 1:116, Mitt­mar­ka­vä­gen 34, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: John Ru­dolf Blom. Kö­pa­re: Ma­ria Eli­sa­beth Blom. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 489 000 (2015) kro­nor.

Apla­ha­gen 3, Val­lå­ker­ga­tan 12, Var­berg. Säl­ja­re: Gustaf Fol­ke Lennart An­ders­son. Kö­pa­re: Mer­gi­me Aslla­naj och Xhe­vat Di­bra­ni. Kö­pe­sum­ma: 3 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 002 000 (20 15) kro­nor.

Ha­jen 11, Monark­vä­gen 4A, Var­berg (flera adresser finns).

Säl­ja­re: Var­bergs kom­mun. Kö­pa­re: Var­bergs­ha­jen Sten­fas­tig­he­ter AB. Kö­pe­sum­ma: 2 275 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 796 000 (2013) kro­nor.

Pils­berg 24, Ring­vä­gen 78A, Var­berg (flera adresser finns).

Säl­ja­re: Jarl Vi­dar Thomas Wi­dars­son och Eva-britt Wi­dars­son. Kö­pa­re: Ma­ria Jo­sep­hi­ne He­as­ter och Carl Thomas He­as­ter. Kö­pe­sum­ma: 5 850 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 036 000 (2015) kro­nor.

Lind­ås 1:36, Näskulla­vä­gen 14, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Kerstin Mar­ga­re­ta Stål­berg. Kö­pa­re: Eva Ka­ta­ri­na Dahlberg och Bo Erik Dahlberg. Kö­pe­sum­ma: 3 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 522 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.