Po­li­sen gör sats­ning på lä­get i tra­fi­ken

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: I he­la lan­det in­led­de po­li­sen på an­nan­dag påsk sin vec­ka med spe­ci­ellt fo­kus på tra­fi­ken.

– Vi bru­kar gå ut med in­for­ma­tion så att folk får en är­lig chans att sän­ka has­tig­he­ten, sä­ger Tommy Nyman, po­li­sens pressta­les­man.

Un­der vec­kan kom­mer bland an­nat has­tig­he­ter­na att kon­trol­le­ras, främst på de vägar där många olyc­kor in­träf­far och has­tig­he­ten är minst 70 kilo­me­ter i tim­men.

Även nyk­ter­het och for­do­nens skick kom­mer att kon­trol­le­ras vid stop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.