NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Kor­narp 6:9, Kor­narp 405, Ätran. Säl­ja­re: Inga Le­na Ma­ri­ta Carls­son. Kö­pa­re: Gert Rasmus Mag­nus Svens­son. Kö­pe­sum­ma: 785 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 747 000 (2015) kro­nor. Sträng­näs Tand­lä­ka­ren 3, Ny­pon­vä­gen 6, Ma­ri­e­fred, Fal­ken­berg Gal­tås 2:73, Hans Arons Väg 17, Glom­men. Säl­ja­re: Ma­ria He­len Olin­der och Ha­kon Gun­nar Jo­nas Olin­der. Kö­pa­re: Ma­ria He­len Olin­der. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 233 000 (2015) kro­nor. Ugg­larp 3:51, Par­kudds­vä­gen 12, Ugg­larp. Säl­ja­re: Leif Mi­kael Ji­den­holm. Kö­pa­re: Mo­ni­ca Ka­rin Eleonora Isaksson och Lars Ag­ne Isaksson. Kö­pe­sum­ma: 2 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 758 000 (2015) kro­nor.

Ese­red 1:7. Säl­ja­re: Bor­ga­reds Skogs AB. Kö­pa­re: Berg­vik skog väst AB. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Eft­ra 2:99, Laxa­vä­gen 13, He­berg. Säl­ja­re: Inga Kajsa To­res­dot­ter Lund­gren. Kö­pa­re: Su­san­na Ma­ria He­le­na We­inz och Björn Gun­nar Lennart We­inz. Kö­pe­sum­ma: 2 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 268 000 (2015) kro­nor.

Krog­se­red 1:14, Krog­se­red 204, Ätran. Säl­ja­re: Marie He­le­na Bonn­mo­ra. Kö­pa­re: Ka­rin Ingrid Lin­néa Torstens­son. Kö­pe­sum­ma: 450 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 306 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.