Ung­do­mar togs in för nar­ko­ti­kabrott

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

SKOGSTORP: Det var i sön­dags som en po­lis­pa­trull kon­trol­le­ra­de to­talt fem ung­do­mar i 15-års­ål­dern som satt ut­an­för Skogs­torps­sko­lan. De vi­sa­de en­ligt po­li­sen tec­ken på att va­ra på­ver­ka­de av nar­ko­ti­ka.

– Vi gjor­de kropps­vi­si­te­ring och ana­lys­prov, sä­ger Sver­ker Thors­son, för­un­der­sök­nings­le­da­re i Fal­ken­berg.

Samt­li­ga fem är nu miss­tänk­ta för bruk av nar­ko­ti­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.