19 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Ola namns­dag. Olaus är en la­ti­ni­se­rad form av det nor­dis­ka Olav el­ler Olof som be­ty­der ”ätt­ling”. Nam­net är myc­ket ovan­ligt. Om­kring 285 män he­ter Olaus, tio män har det som till­tals­namn. Ola är en gam­mal syd- och väst­svensk form av Olav el­ler Olof, som i sin tur tol­kats ”ätt­ling”. Nam­net är känt här se­dan 1530. I Nor­ge lär det va­ra ett av de van­li­gas­te mans­nam­nen. Om­kring 20 800 män he­ter Ola, cir­ka 9 700 har det som till­tals­namn. 266 kvin­nor he­ter Ola, 247 kvin­nor kal­las så. Dess­utom bär sex per­so­ner ef­ter­nam­net Ola.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.