Nord­lund flyt­tar hem till Gran­lo

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Spe­lar­flyk­ten fort­sät­ter från War­berg IC. Nu med­de­lar Da­ni­el Nord­lund att han flyt­tar tillbaka till mo­der­klub­ben.

Det blev två sä­song­er i Wic. Två ska­de­fyll­da så­da­na för Nord­lund..

– Två ben­brott i hö­ger­fo­ten, suc­kar Da­ni­el om elän­det. Jag mis­sa­de mas­sor av mat­cher.

Men har var med un­der den and­ra hal­van av årets sä­song.

– Och ha­de jag ba­ra ta­git hän­syn till in­ne­ban­dyn, så ha­de jag stan­nat kvar, sä­ger 23-åring­en. Men jag flyt­tar hem till Me­del­pad för fa­mil­jens skull.

Och då var Gran­lo ett gans­ka en­kelt val, fast det då ock­så blir spel i All­svens­kan, dock i den nor­ra se­ri­en.

Det är ock­så klart att Wics

”Ha­de jag ba­ra ta­git hän­syn till in­ne­ban­dyn, så ha­de jag stan­nat kvar”

DA­NI­EL NORD­LUND

lån från Alingsås, To­mas Slan­sky, för­svin­ner. Han väl­jer att åter­vän­da till Tjec­ki­en.

Bild: KRIS­TER AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.