Ing­et namn­byte till Valinge-dero­me

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Det blir ba­ra nam­net Valinge för dam­la­get i div 1 mel­lers­ta den här sä­song­en.

– Vi fick ett po­si­tivt för­hands­be­sked från för­bun­det, men sen har det in­te hörts ett ljud och nu är det för­sent, sä­ger Nis­se An­ders­son.

Så Valinge-dero­me DFF får vän­ta till näs­ta sä­song med namn­by­tet.

– Vi ha­de pla­ne­rat för ett ex­tra års­mö­te, om det skul­le kom­ma ett be­sked från SVFF i sista stund. Men nu är det ba­ra att kö­ra på det gam­la, sä­ger Nis­se.

Årsmö­tet ställ­des in. Det blir Valinge i ta­bel­len, möj­li­gen Valinge-dero­me bland de in­blan­da­de och Val­der som smek­namn.

– Fast Val­der god­kän­ner in­te för­bun­det. Det an­ses va­ra en för­kort­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.