Ve­te­ra­nen Ek­blom tillbaka i STCC

Hallands Nyheter - - Sporten -

STCC: Stcc-ve­te­ra­nen Fredrik Ek­blom fick ing­et kon­trakt med Vol­vo Po­les­tar till åtets sä­song i den svens­ka ra­cingse­ri­en.

Men Ek­blom kom­mer till start än­då, i sitt gam­la stall KMS. 46-åring­en ska kö­ra Jo­han Kristof­fers­sons Volks­wa­gen när Kristof­fers­son täv­lar i ral­lycross-vm.

”Jag hoppas kun­na bi­dra med en del in­put och le­ve­re­ra po­äng till tea­met”, sä­ger Ek­blom i ett press­med­de­lan­de.

Ek­blom får ryc­ka in re­dan i pre­miä­ren på Ring Knut­storp den 6 maj. Han har täv­lat för Kristof­fers­son Motorsport i många sä­song­er, se­nast var 2011.

”Fredrik är den fö­ra­re som job­bat flest år hos oss. När det blev klart att han fanns till­gäng­lig ring­de jag ho­nom di­rekt. Med sin er­fa­ren­het och per­son­lig­het var han de­fi­ni­tivt vårt första­val”, sä­ger stall­che­fen Tommy Kristof­fers­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.