Fors­berg bakom Nashvil­les vänd­ning

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Med två mål såg Filip Fors­berg till att vän­da 0–2-un­der­läget och få till en för­läng­ning i Stan­ley Cup-kvarts­fi­na­len mot Chi­ca­go. Och där av­gjor­de Nashvil­les Ke­vin Fi­a­la. – Mitt vik­ti­gas­te mål i kar­riä­ren, sä­ger han.

Nashvil­le le­der nu match­se­ri­en med 3–0, för förs­ta gång­en som la­get har vun­nit tre ra­ka mat­cher i NHL:S slut­spel, och kan av­gö­ra hem­ma nat­ten mot fre­dag, svensk tid.

In­för den sista pe­ri­o­den led­de Chi­ca­go med 2–0. Ef­ter drygt fy­ra mi­nu­ter var det dags för Filip Fors­berg att slå in sitt förs­ta slut­spels­mål se­dan Vik­tor Ar­vids­son skju­tit ut­an­för och puc­ken stud­sat fram till Fors­berg. Tio mi­nu­ter se­na­re styr­de han in Ry­an El­lis skott och ord­na­de för­läng­ning i mat­chen.

16.44 in i för­läng­ning­en av­gjor­de den för­re Hv-spe­la­ren Fi­a­la.

Det blev för­läng­ning i al­la fy­ra mat­cher­na som spe­la­des nat­ten mot tis­da­gen.

ANAHEIM LÅG UN­DER med 1–4 i slu­tet av den and­ra pe­ri­o­den in­nan vänd­ning­en kom.

Och väl i för­läng­ning­en be­höv­des ba­ra en och en halv mi­nut för att av­gö­ra mot Cal­ga­ry. Co­rey Per­ry slog in puc­ken som stud­sa­de över mål­vak­ten Bri­an El­li­ots ben­skydd och in i mål. Anaheim, som nu le­der med 3–0 i mat­cher, vann med 5–4. Hampus Lindholm sva­ra­de för två as­sist för Anaheim och Mi­kael Backlund för två as­sist för Cal­ga­ry.

– Vi ska för­sö­ka sät­ta spi­ken i kis­tan i över­mor­gon. Det vo­re verk­li­gen skönt att av­slu­ta när vi har chan­sen, sä­ger Rickard Ra­kell till Af­ton­bla­det.

Wil­li­am Ny­lan­der sat­te sitt förs­ta mål i Nhl-slut­spe­let när hans To­ron­to tog hem se­gern mot Washing­ton.

Ny­lan­der gjor­de 3–3-må­let i sista mi­nu­ten i and­ra pe­ri­o­den.

I för­läng­ning­en kun­de lag­kam­ra­ten Ty­ler Bo­zak ef­ter drygt en och en halv mi­nut fast­stäl­la slut­re­sul­ta­tet 4–3.

TORONTOSPELARNA Auston Matt­hews, 19, Wil­li­am Ny­lan­der, 20 och Zach Hy­man, 24 ha­de ett fint sam­ar­be­te un­der mat­chen, pre­cis som så många gång­er ti­di­ga­re. Bå­de Matt­hews och Hy­man no­te­ra­des för as­sist till Ny­lan­ders mål, och Matt­hews gjor­de själv mål i förs­ta pe­ri­o­den. To­ron­to le­der nu med 2–1 i mat­cher i se­ri­en som av­görs i bäst av sju.

Ot­ta­wa tap­pa­de 2–0-led­ning­en till 3–3 mot Boston. Men i för­läng­ning­en av­gjor­de Bob­by Ry­an ef­ter 5.43. En av fram­spe­lar­na var lag­kap­te­nen Erik Karls­son.

– Det var vik­tigt att vi vann den här mat­chen. Vi för­tjä­na­de det även om Boston kri­ga­de rik­tigt bra och lyc­ka­des kom­ma tillbaka, sä­ger Karls­son en­ligt Ex­pres­sen.

Ot­ta­wa le­der med 2–1 i mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.