Al­ba­tros bra nog

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ons­dag 19 april. Spel­stopp 20.30. Jag tror på två spi­kar, bå­da star­tar på Åby. Al­ba­tros DK är en rik­tigt bra häst och han ska kun­na ta re­vansch för två­an på Man­torp se­nast. Då åk­te han dit på mål­fo­to ef­ter ett minst sagt tungt lopp på vägen. Nu är ris­ken att han kan bli in­stängd om han in­te hin­ner med rik­tigt i bör­jan från spår ett men jag tror det ska väl lö­sa sig på nå­got sätt. Sista chan­sen blir i så fall att an­fal­la på Åbys dubb­la open stretch. Ta­hays Blue Am­ber har dun­kel form om man tit­tar på ra­den. Men hon är lät­ta­re in­ne än på länge och med flyt tar hon det­ta. Spår två är per­fekt!

FAKTA OM BANORNA

Ba­na: Sol­val­la: Upp­lopp 196 m. Åby: Upp­lopp 180 m och dubb­la open stretch.

VEC­KANS NYCKLAR

1 Al­ba­tros DK (V86-1) är bätt­re än si­na kon­kur­ren­ter och det är ba­ra spår ett emot. Jag spi­kar på allt! SPIK

6 Go­ing Gra­te­ful (V86-4) förs­ta Björn Goop och spring­spår. Det mås­te räc­ka för att var­na för ho­nom.

DRAG

5 Ma­ket­he­mark (V86-2) job­bar ka­non­bra in­för års­de­bu­ten vil­ket ock­så är ett test in­för kva­let till Kung­a­po­ka­len. 1 Val­ley Brod­de kan ho­ta då han har lopp i krop­pen och drog spår ett.

LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 5 040 ra­der/1 260 kro­nor V86-1: 1 Al­ba­tros DK Res: 5-2 V86-2: 5,1. Res: 4-3 V86-3: 2 Ta­hays Blue Am­ber. Res: 6-8 V86-4: 3,13,6,2,1,7. Res: 5-11 V86-5: 4,3,1,2. Res: 9-10 V86-6: 4,1,5,6,9,3,2. Res: 7-8 V86-7: 3,2,7. Res: 5-1 V86-8: 7,3,5,9,8. Res: 6-10

LIL­LA SY­STE­MET 540 ra­der/135 kro­nor V86-1: 1 Al­ba­tros DK Res: 5-2 V86-2: 5,1. Res: 4-3 V86-3: 2 Ta­hays Blue Am­ber. Res: 6-8 V86-4: 3,13,6,2,1,7. Res: 5-11 V86-5: 4 No­bel Amok. Res: 3-1 V86-6: 4,1,5,6,9. Res: 3-2 V86-7: 3,2,7. Res: 5-1 V86-8: 7,3,5. Res: 9-8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.