Fast & fu­ri­ous 8 slår världs­re­kord

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Peng­ar­na rul­lar in i tur­bo­fart för Fast & fu­ri­ous 8. Un­der sin pre­miär­helg spe­la­de fil­men in 532 mil­jo­ner dol­lar i he­la värl­den, mer än 4,7 mil­jar­der svens­ka kro­nor, skri­ver The Gu­ar­di­an.

In­täk­ter­na är de störs­ta nå­gon­sin för en film un­der sin pre­miär­helg och slår den ti­di­ga­re re­kor­d­in­ne­ha­va­ren Star wars: The for­ce awa­kens från 2015, som drog in 529 mil­jo­ner dol­lar.

Ac­tiont­hril­lern med bland and­ra Vin Die­sel och Michel­le Rod­ri­gu­ez fick pre­miär i 63 län­der, men tjä­na­de mind­re än vän­tat i Nor­da­me­ri­ka. Där var in­täk­ter­na 100 mil­jo­ner dol­lar, vil­ket är 47 mil­jo­ner mind­re än fö­re­gång­a­ren.

Bäst gick fil­men i Ki­na. Där spe­la­de den in 190 mil­jo­ner dol­lar, vil­ket är ki­ne­siskt pre­miär­re­kord. (TT)

Bild: MATT KEN­NE­DY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.