Ros­ling får postumt Fn-pris

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VE­TEN­SKAP. Den hän­giv­ne fö­re­lä­sa­ren och sta­tisti­kern pro­fes­sor Hans Ros­ling av­led i feb­ru­a­ri. Nu får han ett postumt pris från FN för sitt kre­a­ti­va arbete med att gö­ra häl­sa och fat­tig­dom be­grip­ligt för många, skri­ver Gö­te­borgs-pos­ten.

Pri­set, Uni­ted Na­tions Po­pu­la- ti­on Award, de­las ut av FN:S be­folk­nings­fond UNFPA.

Ros­ling var pro­fes­sor i in­ter­na­tio­nell häl­sa vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet och med­grun­da­re till stif­tel­sen Gapmin­der, vars syf­te är folk­bild­ning och att för­kla­ra värl­dens ut­veck­ling i sta­tistik. (TT)

Hans Ros­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.