Död­lig he­li­kop­ter­krasch i USA

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA. En per­son omkom och två ska­da­des när en mi­li­tär­he­li­kop­ter kra­scha­de i del­sta­ten Ma­ry­land i USA.

He­li­kop­tern, av ty­pen Black­hawk, stör­ta­de ner på en golf­ba­na ut­an­för Washing­ton un­der en övning. Mi­li­tä­ren be­skri­ver olyc­kan som en ”hård land­ning” men bil­der som lagts upp på so­ci­a­la me­di­er vi­sar en total­för­störd he­li­kop­ter.

Tre per­so­ner fanns om­bord. En av de ska­da­de vår­das på sjuk­hus med all­var­li­ga ska­dor, för den and­ra är till­stån­det kri­tiskt. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.