Omstridd av­rätt­ning stop­pad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA. Högs­ta dom­sto­len i USA har för till­fäl­let stop­pat av­rätt­ning­en av en döds­dömd fånge i Ar­kan­sas. Av­rätt­ning­en skul­le va­ra den förs­ta i del­sta­ten på tolv år och föl­jas av en rad and­ra av­rätt­ning­ar de kom­man­de el­va da­gar­na.

Det höga tem­pot be­ror på att ett av lä­ke­med­len, mi­da­zo­lam, som an­vänds vid av­rätt­ning­ar, kom­mer att gå ut i slu­tet av april.

Mass­av­rätt­ning­en sak­nar mot­styc­ke i USA:S histo­ria och har kri­ti­se­rats på flera håll. (Ttreu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.