Ton­å­ring död i ha­j­at­tack

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

AUSTRALIEN. En 17-årig flic­ka har av­li­dit ef­ter att ha bli­vit bi­ten av en haj i syd­väst­ra Australien.

Flickan var ute och sur­fa­de med sin pap­pa i när­he­ten av Wy­lie Bay i del­sta­ten Wes­tern Austra­lia när ha­jen gick till at­tack. Hon för­lo­ra­de ett av si­na ben och blöd­de kraf­tigt när hon togs upp ur vatt­net och för­des till sjuk­hus i sta­den Espe­ran­ce.

Flic­kans mam­ma och sys­ter be­fann sig på stran­den. De blev vitt­nen till ha­j­at­tac­ken. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.