Ka­mou­fle­rad parad i Iran

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Trup­per från Irans ar­mé pa­ra­de­rar fram­för ay­a­tol­la Kho­me­i­nis mau­so­le­um ut­an­för Te­he­ran un­der fi­ran­det av den na­tio­nel­la ar­mé­da­gen.

Sol­da­ter­na bär så kal­la­de ghil­lie su­its, en sorts ex­trem ka­mou­fla­ge­dräkt som är de­sig­nad att lik­na bak­grunds­mil­jö­er som löv­verk, snö el­ler sand.

Till skill­nad från van­li­ga ka­mou­fla­ge­dräk­ter är den tre­di­men­sio­nell och ska rö­ra sig i vin­den som den om­gi­van­de na­tu­ren. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.