I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FRANK­RI­KE. Väns­ter­li­be­ra­le Em­ma­nu­el Macron val­ta­lar i Nan­tes in­för pre­si­dent­va­let.

POLEN. Tysklands pre­si­dent Frank-wal­ter Ste­in­mei­er på sitt förs­ta of­fi­ci­el­la be­sök.

GOT­LAND. Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) och för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (S) be­sö­ker För­svars­mak­ten vid Vis­by flyg­plats.

SKOLRAPPORT. Skol­ver­ket pre­sen­te­rar en ny Pi­sa-rap­port om hur ele­ver mår i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.