Star­ka kvin­nor i Ro­sor­nas krig

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Svens­ka Re­bec­ca Fergu­son Gol­den Glo­be­nomi­ne­ra­des för sin in­sats i ”The white qu­een”. Nu kom­mer se­ri­ens upp­föl­ja­re ”The white prin­cess” som skild­rar 1400-ta­lets eng­els­ka in­bör­des­krig ur ett kvinn­ligt per­spek­tiv. Den ba­se­ras på sam­ma grund­histo­ria som fö­re­gång­a­ren. I den nya se­ri­en tving­as drott­ning­ens dot­ter Eli­za­beth av York in i ett äk­ten­skap med Hen­rik VII. Den skild­ra­de pe­ri­o­den bru­kar gå un­der be­näm­ning­en Ro­sor­nas krig. C MO­RE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.