Ghost till Li­se­berg och Grö­na Lund

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Svens­ka hård­rocks­ban­det Ghost vän­der hem i höst för två kon­ser­ter. Den 29 sep­tem­ber kom­mer Pa­pa Eme­ri­tus och hans namn­lö­sa gas­tar till Stock­holm och Grö­na Lund och av­slu­tar där­med nö­je­spar­kens kon­sert­som­mar. Da­gen där­på är det Gö­te­borgs tur då ban­det spe­lar på Li­se­berg.

Ghost är även ak­tu­ellt med en dom­stols­tvist i vil­ken ban­dets sång­a­re och en­da kvar­va­ran­de ori­gi­nal­med­lem stäms av fy­ra fö­re det­ta band­med­lem­mar som an­ser att front­man­nen lagt be­slag på ban­dets peng­ar.

Se­nas­te al­bu­met Me­lio­ra släpp­tes 2015. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.