FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. Le­der kräm 7. Vill man ha vid må­len 8. Re­gel 10. God och ond 11. Din ibland 12. Är mind­re lyck­ligt lot­ta­de 14. Ska be­vi­sas? 16. Gib­bon 17. Fäst­folk 19. Pas­si­vi­tet 21. Ange 23. Cy­press­växt 24. Vi­sas vörd­nads­bju­dan­de LOD­RÄTT: 1. Uni­for­ma 2. Mess 3. Dric­ker 4. På si­da i Salz­burg 5. Vi­sion 6. Typ av sten­krets 9. Om­rå­de 13. Sna­ras ibland 15. Munt­ligt 18. Hu­vud­stad i Sy­deu­ro­pa 20. Her­de­gud 22. Bi­fall­sytt­ring

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.