Fakta: Vad finns på om­rå­det?

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Två re­stau­rang­er och ett kafé Vård­cen­tral Po­lis Brand­kår Hamn Sport­hall och gym Fiske­damm

Kyr­ka

Post Ho­tell, stug­by och hus­vagnscam­ping Tid­nings­re­dak­tion Grön­om­rå­den och plan­te­ring­ar

La­bo­ra­to­ri­um * Låssmed

* Vä­dersta­tion

* Konst­sam­ling

* Kor

* Sophämtning

* Pen­sio­närs­för­e­ning

* Mo­tions­spår

* Bi­o­sa­long

* Tåg

* Ut­bild­nings- och forsk­ningscen­ter

* Cy­kel­verk­stad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.