45 år

är me­del­ål­dern på de an­ställ­da.

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Tre av fy­ra på Ring­hals är män men när det gäl­ler che­fer är an­de­len kvin­nor hög­re.

* För­u­tom folk och fis­kar be­fol­kas om­rå­det runt Ring­hals av ett an­tal kor av den utrot­nings­ho­ta­de ra­sen öd­hum­la. En lant­bru­ka­re spons­ras av Vat­ten­fall för att lå­ta sin be­sätt­ning be­ta i na­tur­re­ser­va­tet Biskops­ha­gen så att land­ska­pet hålls öp­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.