Bloms­ter­ha­vet togs bort

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ STOCKHOLMSDÅDET. Det enor­ma bloms­ter­hav som har växt fram för att hed­ra off­ren ef­ter last­bils­då­det på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm togs bort un­der nat­ten till i går.

Ef­ter då­det har blom­mor, nal­lar, flag­gor, ljus, bal­long­er och små med­de­lan­den pla­ce­rats på Drott­ning­ga­tan och i trap­pan ned mot Ser­gels torg. Fö­re­må­len kom­mer att tas in till Stads­mu­se­ets sam­ling­ar, där de gås ige­nom. Ef­ter det kan min­nes­sa­ker­na an­vän­das i till ex­em­pel ut­ställ­ning­ar el­ler forsk­ning.

FOTO: PON­TUS LUN­DAHL/TT

Blom­mor­na och min­nes­sa­ker­na som lagts runt Drott­ning­ga­tan i Stock­holm ef­ter last­bils­då­det togs bort i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.