Kron­prin­ses­san möt­te kej­sa­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ KUNGLIGT. Kron­prin­ses­san Victo­ria är på of­fi­ci­ellt be­sök i Ja­pan för att för­dju­pa sitt arbete inom håll­bar­hets­frå­gor rö­ran­de hav och fis­ke. Victo­ria in­led­de sin re­sa med en vi­sit i det kej­ser­li­ga pa­lat­set där hon häl­sa­des av kej­sa­re Aki­hito och kej­sa­rin­nan Michi­ko.

Kron­prin­ses­san är am­bas­sa­dör för FN:S glo­ba­la håll­bar­hets­mål och har valt att sär­skilt fo­ku­se­ra på havs- och fis­ke­frå­gor. Victo­ria stan­nar i Ja­pan i fy­ra da­gar och ska bland an­nat hin­na med pro­gram­punk­ter som ”Sustai­na­bi­li­ty fi­ka” och se­mi­na­ri­et ”Do­ing sustai­nab­le bu­si­ness the Swe­dish way”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.