Ho­tell­strej­ken av­blåst

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ EKO­NO­MI. Den vars­la­de ho­tell­strej­ken som skul­le lösts ut i dag har blåsts av se­dan par­ter­na kun­nat enas ef­ter in­ten­si­va för­hand­ling­ar.

– Jag är väl­digt glad att av­ta­let är på plats och att vi som par­ter har lyc­kats gö­ra det vi är sat­ta att gö­ra, att för­hand­la fram ett av­tal för bran­schen, sä­ger Malin Ack­holt, förbundsordförande för HRF.

Det nya treå­ri­ga av­ta­let hål­ler sig inom det så kal­la­de in­du­stri­mär­ket på 6,5 pro­cent, upp­ger ar­bets­gi­varsi­dan Vi­si­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.