Två grip­na för pla­ne­rad at­tack

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ FRANK­RI­KE. Två män har gri­pits miss­tänk­ta för att ha pla­ne­rat att ge­nom­fö­ra en at­tack in­för det frans­ka pre­si­dent­va­let, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter Matt­hi­as Fe­kl.

– De här två ra­di­ka­li­se­ra­de män­nen, föd­da 1987 och 1993, ha­de för av­sikt att ut­fö­ra en at­tack på fransk mark i när­tid, och med det me­nar jag de kom­man­de da­gar­na, sä­ger Fe­kl.

De bå­da män­nen greps i Mar­seil­le i går mor­se. En­ligt po­liskäl­lor ska de ha ra­di­ka­li­se­rats när de satt i fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.