Li­te om: Rolf Her­mans­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 80 år 19 april. * Bor: Fal­ken­berg/st Paul de Vence på frans­ka Ri­vi­e­ran. *Gör: Bland an­nat sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Ham­mar­plast­kon­cer­nen * Fa­milj: Hust­run Van­ja, se­dan snart 54 år, bar­nen Pet­ra och Ola med fa­mil­jer. * In­tres­sen: Id­rott, nu­me­ra en­bart ak­tiv golfspe­la­re, re­sor och att um­gås med go­da vän­ner. Ti­di­ga­re med­lem i Round Tab­le och Ro­ta­ry­klub­bar i hem­or­ter­na Vär­na­mo och Lid­kö­ping. * Fi­rar fö­del­se­da­gen: I hu­set på Ri­vi­e­ran med barn och de­ras fa­mil­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.