Fyl­ler 60. Mi­chael Svens­son (M) pend­lar mel­lan riks­da­gen och hem­met i Fal­ken­berg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

* Fyl­ler: 60 år 20 april. * Bor: Fal­ken­berg. * Gör: Riks­dags­man (M), ti­di­ga­re egen fö­re­ta­ga­re. * Utbildning: Fil kand i stats­ve­ten­skap och histo­ria. * Fa­milj: Sär­bon Bir­git­ta Berglund i Lund, två barn 19 och 20 år. * In­tres­sen: Lä­sa böc­ker, mu­sik, mat och vin, re­sor och politik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.