VÄDER

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

”Mol­nigt och mest up­pe­håll” står det om Hal­land i dag, sam­ti­digt som en ser sym­bo­ler på mör­ka moln och regn­drop­par. Me­te­o­ro­lo­gen kanske gar­de­rar sig, i des­sa da­gar då väd­ret in­te rik­tigt ver­kar kun­na be­stäm­ma sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.