Vård­ska­dad be­hö­ver hjälp

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Jag trod­de in­te att det kun­de bli vär­re” (28/3).

VAR­BERG. Hur är det möj­ligt att en vård­ska­dad små­barns­mor in­te får hjälp att kla­ra av var­da­gen. Al­la som ne­kat och pro­te­ste­rat bör om­gå­en­de stäl­las i skam­vrån. Det finns möj­lig­het och eko­no­mi om ba­ra vil­jan kom fram.

Tänk om fort, för här be­hövs hjälp om­gå­en­de.

Sty­ran­de i Var­berg har in­te myc­ket att slå sig för brös­tet för, peng­ar slö­sas ut­an spa­ran­de och pla­ne­ring­en är en ka­ta­strof. Vil­ken pla­net kom­mer de från?

Moa

Bild: ANDERS WIKLUND/TT

FÄRGGLATT. Släng in­te ut påsk­fjäd­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.