An­vänd påsk­fjäd­rar­na igen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Var­berg väl­jer att pyn­ta med påsk­fjäd­rar” (15/4).

PÅSK­FJÄD­RAR. Ser i da­gens HN att Var­berg har klätt någ­ra björ­kar som står i kru­kor. Om man or­kar klä dem or­kar man väl ock­så klä av dem? Jag har fak­tiskt an­vänt sam­ma fjäd­rar se­dan ti­digt 80-tal. Så det är fullt möj­ligt att åter­an­vän­da fjäd­rar, men jag har för­stått att folk tyd­li­gen släng­er ut ri­set med fjäd­rar. Själv är jag upp­vux­en i en tid där man åter­an­vän­der. Och det är ett sätt att spa­ra, även mil­jö­mäs­sigt.

Hö­nan på Tor­pet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.