Ta ställ­ning

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SVE­RI­GE. Det är dags ta ställ­ning. Ska svensk fri­het och de­mo­kra­ti fin­nas i fram­ti­den mås­te vi käm­pa för des­sa vär­den. Det tog 100 ge­ne­ra­tio­ner att byg­ga det tryg­ga Sve­ri­ge. En en­da egen­mäk­tig ge­ne­ra­tion är på väg ra­se­ra det land vi ärv­de att för­val­ta.

Hans Hil­ding

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.