Spa­tak bör­ja­de brin­na - per­so­nal in­grep

Hallands Nyheter - - Varberg -

TVÅÅKER: Rädd­nings­styr­kor från Var­berg, Tvååker och Ves­sige­bro lar­ma­des på ons­dags­kväl­len ut till Ästad Vin­gård i Tvååker. Gräs­ta­ket på spaav­del­ning­en ha­de bör­jat brin­na. En­ligt rädd­nings­tjäns­ten brann en yta på fy­ra gång­er fy­ra me­ter.

Men per­so­na­len på kon­fe­rens­an­lägg­ning­en ha­de lyc­kats att släc­ka bran­den och rädd­nings­tjäns­ten be­höv­de en­dast gö­ra en ef­ter­kon­troll på plat­sen.

Lar­met om bran­den in­kom 18.10 till SOS Alarm. Det är oklart vad som or­sa­ka­de bran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.