Fak­ta:

Om­last­ning­en

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* För­ra året tog den till­fäl­li­ga om­last­nings­cen­tra­len på Tors­holm emot 24 000 ton so­por från Fal­ken­berg och Var­berg som till­sam­mans har cir­ka 100 000 in­vå­na­re. * Ung­e­fär 4000 ton matav­fall trans­por­te­ra­des vi­da­re till Jön­kö­ping för pro­duk­tion av bi­o­gas me­dan 20 000 ton hus­hålls­av­fall gick till Halm­stad för för­brän­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.