Fak­ta:

Så går du vi­da­re

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Till­hör du de som drab­bats i bran­den? Här är en en­kel check­lis­ta på vad du bör gö­ra.

* Kon­tak­ta först och främst ditt för­säk­rings­bo­lag så fort som möj­ligt, de för­kla­rar hur du ska gå vi­da­re och lot­sar dig ge­nom pro­ces­sen.

* Lis­ta allt som fanns i för­rå­det.

* Le­ta re­da på kvit­ton, fo­ton och an­nan do­ku­men­ta­tion som kan styr­ka vad som fanns där och vad det var värt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.