Man miss­hand­lad ef­ter bråk i lä­gen­het

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

ÄLV­SE­RED: En po­lis­pa­trull kal­la­des till en lä­gen­het i Älv­se­red i mån­dags kväll. Där fann po­li­sen en man i 30-års­ål­dern med riv­sår och blå­mär­ken i an­sik­tet.

Han ha­de ham­nat i bråk med en an­nan man som sla­git ho­nom med knyt­nävsslag i an­sik­tet och även ta­git stryp­tag om hans hals.

Mål­sä­ga­ren har pe­kat ut gär­nings­man­nen och har an­mält ho­nom för miss­han­del.

Den miss­tänk­te man­nen hann dock läm­na lä­gen­he­ten in­nan po­li­sen an­län­de till plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.