Löfven fick åka strids­vagn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Återupp­bygg­na­den av det svens­ka för­sva­ret på Got­land är i full gång.

– Det är vik­tigt att Sve­ri­ge vi­sar att man har en för­svars­för­må­ga och den tän­ker vi väs­sa yt­ter­li­ga­re, sa­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) när han be­sök­te ön i går och bland an­nat fick åka strids­vagn 122.

– Vi skic­kar till al­la pre­sum­ti­va ... som har nå­gon tan­ke att an­gri­pa vårt ter­ri­to­ri­um att det kom­mer gö­ra väl­digt ont. Vi är fast be­slut­na att för­sva­ra svenskt ter­ri­to­ri­um, sa­de Löfven. (TT)

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.