Man an­hål­len i Ka­la­marks­fal­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Tret­ton år har gått se­dan det om­ta­la­de rån­mor­det i Ka­la­mark i Norr­bot­ten, som Kaj Lin­na mot sitt ne­kan­de sit­ter fängs­lad på livs­tid för.

Nu har yt­ter­li­ga­re en man an­hål­lits på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för med­hjälp till mord 2004.

Mis­stan­kar­na mot per­so­nen, en man i 45-års­ål­dern, har upp­stått un­der den kom­plet­te­ran­de för­un­der­sök­ning­en som på­går. Han fö­re­kom re­dan i den ur­sprung­li­ga utred­ning­en, skri­ver Åklagar­myn­dig­he­ten i ett press­med­de­lan­de.

Iden­ti­te­ten på den an­håll­ne är sek­re­tess­be­lagd. Han ne­kar till brott. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.