Ing­et fel på band­vag­nen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■OLYCKA. Det fanns ing­et tek­niskt fel på band­vag­nen som gick ge­nom isen un­der en mi­li­täröv­ning ut­an­för Bo­den i mars en­ligt po­li­sens ut­red­ning, rap­por­te­rar TV4 Ny­he­ter­na. Vid olyc­kan dog den 23-åri­ge fö­ra­ren.

– Vi har in­te sett nå­got tek­niskt fel på band­vag­nen, sä­ger Ag­ne Wid­holm, ut­re­da­re vid Sta­tens ha­ve­ri­kom­mis­sion.

Ef­tersom det in­te var nå­got tek­niskt fel på for­do­net kom­mer ha­ve­ri­kom­mis­sio­nen in­te att ut­re­da olyc­kan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.