Dan­mark ut­vi­sar miss­tänkt i här­va

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYDKOREA/DAN­MARK. Dan­mark läm­nar ut Chung Yoo­ra, dot­ter till en central­ge­stalt i kor­rup­tions­här­van kring Syd­ko­re­as av­sat­ta pre­si­dent. Chung fri­hets­be­rö­va­des se­dan Se­oul be­gärt hen­ne ut­läm­nad. Nu har en dom­stol i Aal­borg sla­git fast riks­å­kla­ga­rens be­slut att läm­na ut hen­ne.

Chung Yoo-ra är dot­ter till Choi Soon-sil, och an­kla­gas för om­fat­tan­de eko­no­misk brotts­lig­het i mas­ko­pi med mo­dern. Choi är i sin tur nä­ra vän med den av­sat­ta pre­si­den­ten Park Geun-hye. (Tt-rit­zau)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.