Nu röjs vägen över fjäl­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Ar­be­tet är i gång med att snörö­ja Fyl­kesvei 55 över Sog­ne­fjel­let i nors­ka fjäll­värl­den. På bil­den job­bar sig en ma­skin ge­nom snö­mas­sor­na i när­he­ten av tu­rist­sta­tio­nen Kross­bu. Vägen har va­rit stängd och igensnö­ad se­dan mit­ten av no­vem­ber. Må­let är att ha vägen öp­pen till 2 maj. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.