Ton­å­ring­ar grip­na för ti­de­lag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Två ton­årspoj­kar miss­tänks för ti­de­lag ef­ter att ha bli­vit på­kom­na på bar gär­ning i ett häst­stall i Ljus­dals kom­mun, rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er.

– Äga­ren till stal­let grep två ton­å­ring­ar in­ne i stal­let. De ska ha för­gri­pit sig på häs­tar­na sex­u­ellt, sä­ger Daniel Ågren, be­fäl vid po­li­sens re­gi­onled­nings­cen­tral, till He­la Häl­sing­land.

Att ha sex med djur, så kal­lat ti­de­lag, är olag­ligt se­dan 2014. De två poj­kar­na, varav den ene in­te är straff­myn­dig, miss­tänks även för ola­ga in­trång. (TT)

FOTO: AP/ARKIV

Att de­la bil­der där Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan jäm­förs med Gol­lum är in­te kri­mi­nellt, har en tur­kisk dom­stol sla­git fast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.