Sy­risk eva­ku­e­ring åter­upp­tas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYRIEN. Eva­ku­e­ring­en av be­läg­ra­de stä­der i Syrien fort­sät­ter nu, ef­ter att 126 män­ni­skor dö­dats i ett själv­mords­dåd i Rashi­din, väs­ter om Alep­po, i hel­gen.

– Pro­ces­sen har åter­upp­ta­gits, med 3 000 män­ni­skor som läm­na­de Fu­aa och Kafraya i gry­ning­en och näs­tan 300 som läm­na­de Za­ba­da­ni och två and­ra re­bell­kon­trol­le­ra­de om­rå­den, sä­ger Ra­mi Ab­del Rah­man vid op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et.

Näs­tan 70 av de som dö­da­des i bomb­då­det i Rashi­din var barn. (TT-AFP)

FOTO: AP

Näs­tan 70 per­so­ner av de som dö­da­des i lör­da­gens bomb­dåd var barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.