Fri­ad för skämt om Er­do­gan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TURKIET. En dom­stol i Turkiet har frikänt en tur­kisk lä­ka­re som åta­lats för att ha för­o­läm­pat pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan. På sin Fa­ce­book­si­da ha­de lä­ka­ren de­lat bil­der där pre­si­den­ten jäm­för­des med ka­rak­tä­ren Gol­lum ur Sa­gan om ring­en-fil­mer­na.

– Vi ser den här ty­pen av fall som ett sätt att tys­ta op­po­si­tio­nen. Det är ett gläd­jan­de be­slut, in­te ba­ra för min kli­ent, ut­an för sam­häl­let i stort, sä­ger lä­ka­rens ad­vo­kat Hicran Da­nis­man, en­ligt ny­hets­saj­ten Midd­le East Eye. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.