Det kanske är vär­re att ha en de­pres­sion un­der gra­vi­di­te­ten än att ta an­ti­de­pres­si­va.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PAUL LICH­TENSTE­IN,

pro­fes­sor vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och en av fors­kar­na bakom stu­di­en, till tid­ning­en.

Där­e­mot ökar lä­ke­me­delsin­ta­get

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.