I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FRANK­RI­KE. Av­slu­tan­de tv-de­batt in­för pre­si­dent­va­let.

■■USA. IMF:S och Världs­ban­kens vår­mö­ten, fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) och bi­stånds­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin (MP) del­tar.

■■SKO­LAN. Skol­kom­mis­sio­nen över­läm­nar sitt slut­be­tän­kan­de.

■■TRYGG­HET. Folk och För­svars se­mi­na­ri­um om med­bor­gar­nas trygg­het, in­ri­kesmi­nis­ter Anders Yge­man (S) del­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.