FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 84 år se­dan, 1933, föd­des skå­de­spe­la­ren Bir­git­ta An­ders­son. Hen­nes ko­mis­ka åd­ra gjor­de hen­ne folk­kär – hon har med­ver­kat i folk­kä­ra re­vy­er med Knäppupp och AB Svens­ka Ord, ge­stal­tat Teskeds­gum­man i SVT:S jul­ka­len­der 1967 och Do­ris i fil­mer­na om Jöns­son­li­gan. Men hon har även spe­lat te­a­ter och gjort ka­rak­tärs­rol­ler. 2016 fick hon en He­ders­guld­bag­ge. * För 34 år se­dan, 1983, föd­des Se­basti­an Ingros­so, DJ och mu­sik­pro­du­cent samt äga­re av skiv­bo­la­get Re­fu­ne Re­cords. Mest känd är han som med­lem i mu­sik­kol­lek­ti­vet Swe­dish House Ma­fia som Gram­my­no­mi­ne­rats två gång­er, för lå­tar­na Sa­ve the World (2012) och Don’t You Wor­ry Child (2013).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.